Techland WydawnictwoTechland Wydawnictwo

Plan wydawniczy

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO wydawnictwo.techland.pl

Serwis internetowy wydawnictwo.techland.pl jest prowadzony i administrowany przez Techland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Żółkiewskiego 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000136933, o kapitale zakładowym 176.891.600,00 zł, NIP 622-24-68-959, REGON 251546820.

Treść niniejszego Regulaminu określa zasady korzystania z serwisu wydawnictwo.techland.pl

§ 1 DEFINICJE

Użyte w treści Regulaminu wyrażenia mają następujące znaczenie:

Administrator – Techland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Żółkiewskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000136933, o kapitale zakładowym 176.891.600,00 zł, NIP 622-24-68-959, REGON 251546820.
Serwis – strona internetowa prowadzona pod adresem: wydawnictwo.techland.pl.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod: adresem boxoffstore.pl.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług Serwisu.
Usługa Newsletter – usługa świadczona przez Administratora, polegająca na przesyłaniu informacji prasowych o nadchodzących wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności informowania o najnowszych wydaniach gier wydawanych przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące. Administrator przesyła newsletter do Użytkowników Newslettera nie częściej niż raz w tygodniu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie informacje zawarte w treści Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. Serwis nie prowadzi sprzedaży jakichkolwiek produktów. Wszelkie informacje o produktach umieszczonych w Serwisie mają charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny. Niektóre z funkcjonalności Serwisu pozwalają na odesłanie Użytkownika do Sklepu, który prowadzi sprzedaż gier video dedykowanych dla różnych platform. Sklep posiada odrębny regulamin, który obowiązuje osoby odwiedzające stronę internetową Sklepu.
  3. Serwis oferuje możliwość korzystania z Usługi Newsletter, szczegółowe zasady korzystania z tej usługi określa regulamin dostępny pod adresem http://wydawnictwo.techland.pl/dla-mediow/newsletter
  4. Do sprawnego i niezakłóconego korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie przez Użytkownika z urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. Posiadanie konta e-mail jest opcjonalne.
  5. Użytkownik nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie systemu obsługującego Serwis. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 PRAWA AUTORSKIE

  1. Serwis jak również jego zawartość podlega ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
  2. Administrator jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich treści (zdjęcia, teksty, video, muzyka etc.) umieszczonych w Serwisie.
  3. Użytkownicy bez zgody Administratora nie mogą wykorzystywać treści zawartych w Serwisie.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 09.03.2016. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Serwisu.
  2. Polityka prywatności dostępna pod adresem: http://wydawnictwo.techland.pl/polityka-prywatnosci jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.